Coronaprotocol

Dat de jeugd weer mag starten met tennissen is goed nieuws. Maar je begrijpt: daar zijn de nodige regels en voorwaarden aan verbonden. Alles staat uitgelegd in dit uitgebreide coronaprotocol. Neem het door voordat je naar het park gaat. Het zijn veel regels en aandachtspunten maar gebruik vooral je gezonde verstand en houd rekening met elkaar. Samen gaan we dit doen en hopelijk mogen dan binnenkort ook volwassenen spelen!

Het coronaprotocol is opgesteld aan de hand van richtlijnen van KNLTB, NOC*NSF, de gemeente Rijswijk en het RIVM. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen kan dit protocol aangepast worden. Houd er ook rekening mee dat we als T.V. te Werve de naleving van het protocol steeds evalueren en daarop bijsturen. Het protocol is dus aan verandering onderhevig. We hebben nog nooit in deze situatie gezeten en we proberen het voor iedereen zo duidelijk en vooral veilig mogelijk te maken.

Heb je vragen of opmerkingen? Stel ze dan - bij voorkeur per mail - aan de Corona Coördinator van T.V. Te Werve. Dit is Harry Derriks, h.derriks@gmail.com of tel. 06-44 69 69 50.

Coronaprotocol Tennisvereniging Te Werve t.b.v. jeugdactiviteiten27 april 2020

Hierbij het protocol van Tennisvereniging Te Werve om binnen de kaders van het RIVM, KNLTB/ NOC*NSF en de gemeente haar activiteiten voor de jeugd per 29 april weer op te starten. De belangrijkste uitgangspunten vanuit de diverse aanwijzingen zijn:

 • Kinderen t/m 12 jaar mogen in groepsverband sport beoefenen.
 • Jeugd tussen de 13 en 18 jaar mag tennis beoefenen met een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Ouders mogen het tennispark nog niet op, om groepsvorming te voorkomen.
 • Er moeten duidelijk looproutes en andere richtlijnen zijn om onderlinge afstanden binnen de 1,5 meter tegen te gaan.
 • De horeca en daarmee ook het clubhuis moeten gesloten blijven.
 • Alle regels van het RIVM gelden ook op het tennispark.

De invulling van het protocol binnen T.V. Te Werve is als volgt:

DE LESSEN

 • De tennislessen voor de jeugd gaan weer van start per 29 april. Tennisschool Leo Mentink maakt hiervoor een rooster met baanindeling
 • De lessen voor de jeugd t/m 12 jaar zullen met maximaal 6 kinderen per baan worden gegeven
 • De lessen voor jeugd 13-18 jaar zullen met maximaal 4 per baan gegeven worden. Hierbij zijn de oefenvormen aangepast op het houden van minimaal 1,5 meter aftand.
 • Wanneer er kinderen uit beide leeftijdsklassen in 1 lesgroep zitten zullen de regels voor de groep 13-18 jaar voor elk kind gelden. Dus ook de jongere kinderen moeten dan op 1,5 afstand blijven en maximaal 4 kinderen per baan.
 • De lessen zullen worden gegeven op baan 3 t/m 6
 • De ouders worden geacht de kinderen bij de poort van het park af te zetten. Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les. Direct na de les dient iedereen weer te vertrekken.
 • Bij baan 3 (vlak bij de poort) zullen wachtplekken gecreëerd worden waar de kinderen per lesgroep verzamelen. Voor de oudere jeugd met 1,5 meter afstand t.o.v. elkaar.
 • Baan 3 kent 3 ingangen. De twee aan de zijkant zullen gebruikt worden om apart van elkaar de groep voor les op baan 3/4 binnen te laten en bij de andere de groep met les op baan 5/6.
 • Aan de achterkant van baan 3/4 en baan 5/6 zit ook een ingang die als uitgang gaat dienen voor na de lessen.
 • De kinderen die klaar zijn mogen de baan pas verlaten als de volgende groep klaar staat om de baan op te komen. Zo zullen aankomende en vertrekkende kinderen elkaar niet tegenkomen
 • De leraar op baan 3 heeft goed zicht op de poort van het park. Mocht het nodig zijn dan zullen we vrijwilligers aanstellen om het afzetten en ophalen van de kinderen te begeleiden bij de poort.

In de foto’s onderaan deze pagina zijn alle situaties geschetst.


HET PAVILJOEN (CLUBHUIS)

Het paviljoen (clubhuis/kantine) blijft gesloten. De tennisleraren hebben echter een sleutel zodat zij in geval van nood naar binnen kunnen voor de AED of EHBO-spullen. Als één van de jongere kinderen hoge nood heeft kan de leraar deze ook toegang geven tot het toilet. Het verzoek aan de jeugd en de ouders is om dit te voorkomen door thuis vooraf naar het toilet te gaan.

VRIJSPELEN

 • Vrijspelen kan voor de jeugd weer plaatsvinden, op voorwaarde dat er toezicht is. Dit houdt in dat het park alleen open is op tijdstippen dat er les gegeven wordt, of er vanuit het Corona team iemand aanwezig is ter coördinatie. Deze tijdstippen zullen aan de leden gecommuniceerd worden.
  • Alleen baan 7 en 8 worden beschikbaar gesteld voor vrijspelen, aangezien deze in het zicht liggen van de tennisleraren. Ook baan 6 kan afgehangen worden als er geen les op is.
  • Jeugd t/m 12 jaar mag met maximaal 4 personen de baan op, jeugd van 13-18 jaar alleen met zijn tweeën. Voor boven de 18 jaar is het park nog dicht.
  • De leraren op baan 3 en 4 hebben zicht op baan 6, 7 en 8 en zijn gerechtigd de jeugd aan te spreken en naar huis te sturen wanneer zij zich niet aan de regels houden.
 • Op het park dient iedereen zich te houden aan de 1,5 meter regel. Om dat te waarborgen mogen er maximaal 2 personen tegelijkertijd in de fietsenstalling om hun fiets neer te zetten of op te halen.
 • Om vrij te kunnen spelen dient de baan vooraf via de clubbapp of website afgehangen te worden.
 • Men wordt verzocht niet eerder dan 10 minuten van te voren het park op te komen en direct na afloop het park weer te verlaten.
 • Vrijspelers dienen zelf hun eigen ballen mee te nemen, niet van het zelfde bankje gebruik te maken, het scorebord niet te gebruiken en via verschillende kanten langs het net van kant te wisselen. Dit zal uitgewerkt worden in het protocol voor de leden.
 • Baan 1 en 2 worden alleen gebruikt onder begeleiding van een toezichthouder, dan wel tennisleraar. Dit voor bijvoorbeeld de inloop clinic voor kinderen van buitenaf of voor begeleid onderling spelen.

VOOR LERAREN

 • Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen.
 • De leraar of de toezichthouder is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd.
 • De leraar draagt plastic handschoenen en ontsmet/vervangt die met een bepaalde regelmaat.
 • De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij oefeningen en drills.
 • De betaling van trainingen vindt alleen digitaal plaats.
 • Beperk het gebruik van het aantal trainingsballen per les.
 • Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn.
 • Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden.
 • De leraren (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.

VOOR SPORTERS EN OUDERS

 • Lessen worden altijd van tevoren ingepland
 • Voor vrijspelen moet er altijd van tevoren online een baan gereserveerd worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet er afstemming plaatsvinden via de verantwoordelijke toezichthouder of leraar.
 • Neem je eigen ballen mee om vrij te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek. Leen die niet uit.
 • Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan.
 • Ga tijdens het pauzeren/wachten niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
 • Geef geen high fives.
 • Wissel van baanhelft met de klok mee. Wisselen mag niet gelijktijdig met de baan naast je. Wacht dan even op elkaar.
 • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
 • Leenrackets mogen niet rouleren en worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.

RIVM-REGELS

Naast al deze specifieke regels gelden natuurlijk altijd ook de landelijke RIVM-regels

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Was regelmatig je handen intensief met zeep. Doe dit dus ook direct na thuiskomst.

CORONA COÖRDINATOR

Voor vragen of opmerkingen kan er contact opgenomen worden met de Corona Coördinator binnen TV Te Werve, dit is Harry Derriks, h.derriks@gmail.com of tel. 06-44 69 69 50.