Voorjaarslessen

Lekker buiten bezig zijn, is voor iedereen goed.


Daarom beginnen we vanaf maart weer met een nieuwe serie van 14 lessen op Te Werve.
We volgen bij alle trainingen de aanwijzingen van het RIVM.


Vanaf nu kun je je weer inschrijven voor de voorjaarslessen.

Het kan zijn dat een trainer al begonnen is omdat de “wintertraining” al afgelopen was.

Iedereen wordt op de hoogte gesteld door de eigen trainer van de indeling.

We kennen verschillende soorten trainingen.

  1. Beginners- en recreatie trainingen. Gericht op het onder de knie krijgen van de basistechnieken van het tennis. Kan soms in grotere groepen zijn.

  2. Techniek trainingen. Groepen van 4 of 8 gericht op verfijnen van de techniek. Doel is om leuke partijen te kunnen gaan spelen met vrienden of in tenniskids/ jeugd of volwassenen competitie verband.

  3. Wedstrijd trainingen. Hier gaat het om de aanvullende aspecten die komen kijken om een echte wedstrijd tennisser te worden. Daarbij zullen fysieke en mentale aspecten meegenomen worden, maar ook de tactische kant van het spel meer getraind worden. Deze lessen zijn aanvullend op de groepslessen voor techniek dus niet in de plaats van.

  4. Privé trainingen. Hierin kan op maat aan de diverse aspecten van de tennissport gewerkt worden

We willen langzamerhand proberen de tenniskids en jeugdcompetitie kinderen zo veel mogelijk bij elkaar in een groep te krijgen, passend qua niveau en ambitie. Dat gaat stap voor stap omdat we ook rekening willen houden met individuele wensen met betrekking tot trainingstijdstippen.

Voor de jeugd die wat meer wedstrijd gericht is (tenniskids/oranje, competitie, toernooien) organiseren we vanaf nu dus een tweede les in de week. Deze is in een groep van 12 of meer. We hopen dat zo veel mogelijk jeugd gebruik maakt van deze extra training.

Dus een techniek training en een wedstrijd gerichte training.

Mocht je bezwaar/problemen hebben tegen/met de indeling neem dan zo snel mogelijk contact op met Leo. Anders hopen wij, trainers, jullie de komende tijd op de in gedeelde tijden te zien op de baan.

De tarieven vind u hier voor Te Werve.

Opgave via de eigen trainer of via het inschrijfformulier. Indien er mensen zijn die nu geen les hebben maar wel willen beginnen dan kunnen zij contact opnemen met Leo Mentink.

Conditietraining

Deze is voor iedereen toegankelijk, voor competitiespelers zeer aan te raden en voor wedstrijd jeugd eigenlijk onmisbaar.

Training ouders

Indien U interesse hebt om op hetzelfde tijdstip als uw kind ook een tennistraining te volgen kunt U contact opnemen met Leo Mentink over de mogelijkheden.

De cursus bestaat uit 14 lessen waarbij het lesreglement, te vinden op www.tennismentink.nl, van kracht is. Afsluiting met het zomertoernooi zal in juni zijn.

Het lesgeld kunt U de eerste les voldoen aan de trainer of voor de eerste les over maken naar de rekening van de trainer waar je les bij hebt.

Gegevens over de trainers is op hun pagina te vinden.

Leo Mentink

Jaap Thorenaar

Boris de Gouw

Alex Pezzoni

Din Josipovic

Rieuwert Hoppes

Roy Oldenburger

Cheebun

Arthur Maaswinkel