Sudden death

Sudden death betekent dat we de games korter houden of gelijkmatiger van tijdsduur houden, door een beslissend punt op deuce (40-40) te spelen.

Hoe werkt dit?

De stand is dus deuce (of te wel 40-40). De ouderwetse manier is dan dat de game met 2 punten verschil gewonnen moet worden (voordeel/ nadeel, punt). Hierdoor kan een game heel lang door gaan en worden wedstrijden tussen gelijkwaardige spelers veel langer.

Wij zijn voorstander om dan bij 40-40 meteen met 1 punt de game te beslissen.

Om dit te kunnen doen, moet dit vooraf door de toernooileiding bepaald zijn.

Om dit eerlijk te laten verlopen is dan de vraag, van welke kant er geserveerd moet worden. De serveerder is in het voordeel, dus de ontvanger bepaald vanaf welke kant er wordt geserveerd.

In een mix dubbel serveert de heer op de heer en de dame op de dame.

Dit principe zorgt ervoor dat wedstrijden een regelmatiger lengte hebben, wat uitloop in toernooien zeer beperkt.